Παιχνίδια feed

Κατασκευές 4Μ
Χαρούμενο Καλαμπόκι
makedo

Παιχνίδι, παιγνίδιο ή παίγνιο αποκαλείται μια δομημένη δραστηριότητα που έχει ως σκοπό την ψυχαγωγία ή ασκείται σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Το παιχνίδι διαφέρει από την εργασιακή απασχόληση και την τέχνη, για τους παρακάτω λόγους. Η εργασία έχει σαν κύριο σκοπό την ανταμοιβή, ενώ μέσα από την τέχνη, εκφράζονται στοιχεία αισθητικής και ιδεολογίας. Ωστόσο, ο διαχωρισμός δεν είναι απόλυτος, αφού πολλά παιχνίδια εμπεριέχουν το στοιχείο της εργασίας (όπως οι επαγγελματίες παίκτες σε αγώνες θεαμάτων) και της τέχνης (όπως τα παζλ ή τα παιχνίδια που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές παραστάσεις, π.χ. το Mahjong, η πασιέντζα, και ορισμένα βιντεοπαιχνίδια).

Κύριοι παράγοντες του παιχνιδιού είναι οι κανόνες, τα επιτεύγματα, η πρόκληση και η αλληλεπίδραση. Τα παιχνίδια, γενικά, υποβάλλουν τον παίκτη σε μια ψυχική ή σωματική διέγερση, ή πολλές φορές και τα δύο. Πολλά παιχνίδια βοηθάνε στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, μπορεί να έχουν τη μορφή άσκησης ή να έχουν εκπαιδευτικό, προσομοιωτικό ή ψυχολογικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Κρις Κρόφορντ, σχεδιαστή βιντεοπαιχνιδιών, δραστηριότητες όπως το παζλ και η πασιέντζα ανήκουν περισσότερο στην κατηγορία των γρίφων και όχι των παιχνιδιών, επειδή ένα παιχνίδι προϋποθέτει αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων παικτών.

Τα παιχνίδια μαρτυρούνται από το 2600 π.Χ.[1][2]. Είναι παγκόσμιο μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας και παρατηρούνται σε όλους τους πολιτισμούς. Το Βασιλικό Παιχνίδι του Ουρ (Royal Game of Ur), το Senet και το Mancala είναι κάποια από τα αρχαιότερα παιχνίδια του κόσμου.Εκτύπωση

Εμφάνιση Κατηγοριών

Κατασκευές 4Μ
Χαρούμενο Καλαμπόκι
makedo

Παιχνίδι, παιγνίδιο ή παίγνιο αποκαλείται μια δομημένη δραστηριότητα που έχει ως σκοπό την ψυχαγωγία ή ασκείται σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Το παιχνίδι διαφέρει από την εργασιακή απασχόληση και την τέχνη, για τους παρακάτω λόγους. Η εργασία έχει σαν κύριο σκοπό την ανταμοιβή, ενώ μέσα από την τέχνη, εκφράζονται στοιχεία αισθητικής και ιδεολογίας. Ωστόσο, ο διαχωρισμός δεν είναι απόλυτος, αφού πολλά παιχνίδια εμπεριέχουν το στοιχείο της εργασίας (όπως οι επαγγελματίες παίκτες σε αγώνες θεαμάτων) και της τέχνης (όπως τα παζλ ή τα παιχνίδια που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές παραστάσεις, π.χ. το Mahjong, η πασιέντζα, και ορισμένα βιντεοπαιχνίδια).

Κύριοι παράγοντες του παιχνιδιού είναι οι κανόνες, τα επιτεύγματα, η πρόκληση και η αλληλεπίδραση. Τα παιχνίδια, γενικά, υποβάλλουν τον παίκτη σε μια ψυχική ή σωματική διέγερση, ή πολλές φορές και τα δύο. Πολλά παιχνίδια βοηθάνε στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, μπορεί να έχουν τη μορφή άσκησης ή να έχουν εκπαιδευτικό, προσομοιωτικό ή ψυχολογικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Κρις Κρόφορντ, σχεδιαστή βιντεοπαιχνιδιών, δραστηριότητες όπως το παζλ και η πασιέντζα ανήκουν περισσότερο στην κατηγορία των γρίφων και όχι των παιχνιδιών, επειδή ένα παιχνίδι προϋποθέτει αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων παικτών.

Τα παιχνίδια μαρτυρούνται από το 2600 π.Χ.[1][2]. Είναι παγκόσμιο μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας και παρατηρούνται σε όλους τους πολιτισμούς. Το Βασιλικό Παιχνίδι του Ουρ (Royal Game of Ur), το Senet και το Mancala είναι κάποια από τα αρχαιότερα παιχνίδια του κόσμου.